ความผิดพลาดในการจัดตารางเวลาของ อเมริกันแอร์ไลน์ ทำให้นักบินสามารถทิ้งเที่ยวบินได้หลายพันเที่ยวในเดือนกรกฎาคม

ความผิดพลาดในแพลตฟอร์มการจัดตารางเวลาทำให้ นักบินของ อเ […]