ก.แรงงาน หนุนนายจ้างเมืองปทุม จ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย

ก.แรงงาน หนุนนายจ้างเมืองปทุม จ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม โดยคำนึงถึงความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวไทย

และในวันนี้กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ได้จัดโครงการอบรมนายจ้าง สถานประกอบการฯ โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมี นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมและบรรยายพิเศษเรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ.ปทุมธานี

โดยมี หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.ปทุมธานี เข้าร่วม ณ โรงแรมไพน์เฮิสท์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ โฮเทล ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผวจ.ปทุมธานี

นายจำนงค์ ทรงเคารพ จัดหางานจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่ายเป็นโครงการภายใต้ภารกิจหลักในการจัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อสร้างการรับรู้ เผยแพร่ แนะนำ และประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว หรือมีโครงการหรือแผนงานในการจ้างแรงงานต่างด้าว หรือผู้เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ที่สนใจ ได้รับทราบและตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าว เป็นการสร้างความร่วมมือในการป้องกัน ควบคุม และการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ลดการกระทำผิดตามกฎหมาย ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้อง

สำหรับ จ.ปทุมธานี เป็นจังหวัดหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มีสถานประกอบการจำนวนมาก มีการประกอบกิจการหลากหลาย ทั้งกิจการขนาดใหญ่ กิจการค้าส่ง ค้าปลีก รับเหมาก่อสร้าง จนถึงการค้ารายย่อยต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้แรงงานต่างด้าวในการขับเคลื่อนธุรกิจ จ.ปทุมธานี จึงได้เน้นย้ำนายจ้างผู้ประกอบการให้ใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายสอดคล้องตามนโยบายในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของรัฐบาล

ภายในงานสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ยังได้ร่วมจัดกิจกรรมออกบูธรณรงค์ประชาสัมพันธ์ (Road Show) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่นายจ้าง สถานประกอบการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพราะแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้น จะได้รับการคุ้มครองดูแลทั้งด้านสิทธิประโยชน์รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสมเท่าเทียมกับแรงงานไทยทุกประการ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ kentalog.net

ufa slot

Releated